Inga Mikhailov

Inga Mikhailov

כתבות

Family tree


Inga Mikhailov

(ינואר 22, 1982ינואר 22, 1982 רגיל
ינואר 9, 1982 יל
כז טבת ה תשמב עברי
, חרקוב - )


(19601960 רגיל
1959 יל
ה תשכ עברי
- )


(19621962 רגיל
1961 יל
ה תשכב עברי
, Ukraine - )


(אוגוסט 31, 1981אוגוסט 31, 1981 רגיל
אוגוסט 18, 1981 יל
א אלול ה תשמא עברי
, חרקוב - )


(ספטמבר 27, 2012ספטמבר 27, 2012 רגיל
ספטמבר 14, 2012 יל
יא תשרי ה תשעג עברי
, חרקוב - )


(ינואר 27, 1960ינואר 27, 1960 רגיל
ינואר 14, 1960 יל
כז טבת ה תשכ עברי
, חרקוב - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Yevgen Glukhov. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך