ראשל חין

ראשל חין

  • הערות
    Писательница, драматург, театральный критик. Второй муж - Гольдовский. Окончила 3-ю гимназию в Москве, училась на медицинских курсах в Петербурге, прошла 3-летний курс на историко-литературном отделении College de France в Париже. Много путешествовала по России и Западной Европе. Выросла в Москве в купеческой семье Мирона Марковича и Ревекки Эммануиловны Хин. Вышла замуж за юриста Соломона Григорьевича Фельдштейна, для развода с которым в 1880-х годах приняла католичество, которое позже не практиковала и даже не упомянула в своих мемуарах. Вышла вторым браком за литератора Осипа Борисовича Гольдовского, который для этого брака также вынужден был принять католичество, адвокат. Жила и работала в Москве. В ее доме собирались выдающиеся литераторы, ученые. С 1884 печаталась в журналах "Вестник Европы", "Русская мысль". Сборники рассказов "Силуэты" (1894), "Под гору" (1900), пьесы "Поросль" и "Наследники" была поставлена в московском Малом театре, но снята в 1911 году под давлением Союза русского народа, мемуары. Напечатала ряд повестей и рассказов в "Вестн. Европы", "Русск. Мысли", "Неделе", а также в "Восходе". Повести X. изображают русские интеллигентные кружки в России и за границей, жизнь средних помещичьих семей. Некоторые из произведений X. написаны на еврейские темы. Первым по времени русско-еврейским рассказом является "Макарка" ("Восход", 1889, кн. IV), затем последовали "Не ко двору", "Устроились" ("Мир Божий"), "Мечтатель". Рассказы X. на общие и еврейские темы вышли отдельно сборниками: "Силуэты" (1894 г.), "Под гору" (1900 г.). Рассказ "Макарка" появился также в дешевом издании вместе с рассказом "В глухом местечке" Наумова (Н. Когана; см.). Автор отрицательно относится к разбогатевшей еврейской буржуазии и рисует трагическое положение интеллигентного еврея, вынужденного делать выбор между любовью к воспитавшей его русской культуре и любовью к своему обездоленному народу.
  • מקור מידע
    ЕЭБЕ;

כתבות

Family tree


ראשל חין

(18631863 רגיל
1862 יל
ה תרכג עברי
, Gorki - דצמבר 12, 1928דצמבר 12, 1928 רגיל
נובמבר 29, 1928 יל
כט כסלו ה תרפט עברי
, Moskva)


( - 18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
)


(פברואר 9, 1885פברואר 9, 1885 רגיל
ינואר 28, 1885 יל
כד שבט ה תרמה עברי
, מוסקבה - פברואר 20, 1939פברואר 20, 1939 רגיל
פברואר 7, 1939 יל
א אדר ה תרצט עברי
, מוסקבה)


(about 1860about 1860 רגיל
about 1859 יל
about ה תרכ עברי
, Vilno - 19221922 רגיל
1921 יל
ה תרפב עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך