David Pruslin

David Pruslin

David Pruslin

כתבות

Family tree


David Pruslin

(18981898 רגיל
1897 יל
ה תרנח עברי
- )


(18581858 רגיל
1857 יל
ה תריח עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)


(18611861 רגיל
1860 יל
ה תרכא עברי
- 19261926 רגיל
1925 יל
ה תרפו עברי
)


(about 1900about 1900 רגיל
about 1899 יל
about ה תרס עברי
- )


(19311931 רגיל
1930 יל
ה תרצא עברי
- about 1972about 1972 רגיל
about 1971 יל
about ה תשלב עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך