יעקב לוריה

יעקב לוריה

  • הערות
    Историк, литературовед, доктор наук.

כתבות

Family tree


יעקב לוריה

(מאי 20, 1921מאי 20, 1921 רגיל
מאי 7, 1921 יל
יב אייר ה תרפא עברי
, סנקט פטרבורג - מרץ 18, 1996מרץ 18, 1996 רגיל
מרץ 5, 1996 יל
כז אדר ה תשנו עברי
, סנקט פטרבורג)


(ינואר 8, 1891ינואר 8, 1891 רגיל
דצמבר 27, 1890 יל
כח טבת ה תרנא עברי
, מוהלב - אוקטובר 30, 1964אוקטובר 30, 1964 רגיל
אוקטובר 17, 1964 יל
כד חשוון ה תשכה עברי
, לבוב)


(18911891 רגיל
1890 יל
ה תרנא עברי
- 19321932 רגיל
1931 יל
ה תרצב עברי
)


(19211921 רגיל
1920 יל
ה תרפא עברי
- 20102010 רגיל
2009 יל
ה תשע עברי
, סנקט פטרבורג)


(19501950 רגיל
1949 יל
ה תשי עברי
, סנקט פטרבורג - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך