Moisej Shvarc

Moisej Shvarc

Moisej Shvarc

כתבות

Family tree


Moisej Shvarc

(19201920 רגיל
1919 יל
ה תרפ עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Aleksandr Zaslavskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך