Hirsch-Ber

כתבות

Family tree


Hirsch-Ber

(18581858 רגיל
1857 יל
ה תריח עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)


(about 1840about 1840 רגיל
about 1839 יל
about ה תר עברי
- )


(about 1840about 1840 רגיל
about 1839 יל
about ה תר עברי
- )


(18611861 רגיל
1860 יל
ה תרכא עברי
- 19261926 רגיל
1925 יל
ה תרפו עברי
)


(18891889 רגיל
1888 יל
ה תרמט עברי
- דצמבר 30, 1971דצמבר 30, 1971 רגיל
דצמבר 17, 1971 יל
יב טבת ה תשלב עברי
)


(18911891 רגיל
1890 יל
ה תרנא עברי
- about 1975about 1975 רגיל
about 1974 יל
about ה תשלה עברי
)


(18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
, Front ,pogib)


(18971897 רגיל
1896 יל
ה תרנז עברי
- 19441944 רגיל
1943 יל
ה תשד עברי
)


(18981898 רגיל
1897 יל
ה תרנח עברי
- )


(19011901 רגיל
1900 יל
ה תרסא עברי
- 19621962 רגיל
1961 יל
ה תשכב עברי
)


(19031903 רגיל
1902 יל
ה תרסג עברי
- about 1975about 1975 רגיל
about 1974 יל
about ה תשלה עברי
)


(19051905 רגיל
1904 יל
ה תרסה עברי
- about 1983about 1983 רגיל
about 1982 יל
about ה תשמג עברי
)


(19071907 רגיל
1906 יל
ה תרסז עברי
- 19441944 רגיל
1943 יל
ה תשד עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך