כהנא

כהנא

כהנא
  • תגיות
    יהודי,
  • הערות
    Брак 1894.
  • מקור מידע
    http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/Families/Infeld.html, wiki

כתבות

Family tree


כהנא

(18731873 רגיל
1872 יל
ה תרלג עברי
- 19321932 רגיל
1931 יל
ה תרצב עברי
, קרקוב)


(18691869 רגיל
1868 יל
ה תרכט עברי
, קרקוב - 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
, ישראל)


(18981898 רגיל
1897 יל
ה תרנח עברי
, קרקוב - 19681968 רגיל
1967 יל
ה תשכח עברי
, ורשה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך