Renata Malyarova

Renata Malyarova

כתבות

Family tree


Renata Malyarova

(מאי 18, 1940מאי 18, 1940 רגיל
מאי 5, 1940 יל
י אייר ה תש עברי
, מוסקבה - )


(18951895 רגיל
1894 יל
ה תרנה עברי
- 19721972 רגיל
1971 יל
ה תשלב עברי
, מוסקבה)


(יוני 26, 1914יוני 26, 1914 רגיל
יוני 13, 1914 יל
ב תמוז ה תרעד עברי
, מוסקבה - ינואר 8, 1998ינואר 8, 1998 רגיל
דצמבר 26, 1997 יל
י טבת ה תשנח עברי
, Solnechnogorsk)


(אוקטובר 1, 1938אוקטובר 1, 1938 רגיל
ספטמבר 18, 1938 יל
ו תשרי ה תרצט עברי
, מוסקבה - )


(יולי 11, 1967יולי 11, 1967 רגיל
יוני 28, 1967 יל
ג תמוז ה תשכז עברי
, מוסקבה - יולי 2, 2003יולי 2, 2003 רגיל
יוני 19, 2003 יל
ב תמוז ה תשסג עברי
, Solnechnogorsk)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Iosif Polovinchik. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך