בנימין

בנימין

בנימין
  • הערות
    Погиб в гетто.

כתבות

Family tree


בנימין

(19241924 רגיל
1923 יל
ה תרפד עברי
, Zhabinka - 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)


(18921892 רגיל
1891 יל
ה תרנב עברי
, Zhabinka - 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)


(18921892 רגיל
1891 יל
ה תרנב עברי
, ברסט - 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש סגור. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך