Isaak Vysockij

Isaak Vysockij

  • מקור מידע
    http://vv.mediaplanet.ru/static/upload/W%20poiskax%20WW%2016.pdf

כתבות

Family tree


Isaak Vysockij

(מרץ 18, 1908מרץ 18, 1908 רגיל
מרץ 5, 1908 יל
טו אדר_ב׳ ה תרסח עברי
- ינואר 23, 1978ינואר 23, 1978 רגיל
ינואר 10, 1978 יל
טו שבט ה תשלח עברי
)


(, סעלץ - מאי 26, 1916מאי 26, 1916 רגיל
מאי 13, 1916 יל
כג אייר ה תרעו עברי
, Днепр)


( - נובמבר 27, 1939נובמבר 27, 1939 רגיל
נובמבר 14, 1939 יל
טו כסלו ה תש עברי
)


(דצמבר 8, 1913דצמבר 8, 1913 רגיל
נובמבר 25, 1913 יל
ט כסלו ה תרעד עברי
- יולי 30, 1995יולי 30, 1995 רגיל
יולי 17, 1995 יל
ג אב ה תשנה עברי
)


(19331933 רגיל
1932 יל
ה תרצג עברי
- )


(ינואר 8, 1938ינואר 8, 1938 רגיל
דצמבר 26, 1937 יל
ו שבט ה תרצח עברי
- אפריל 10, 2002אפריל 10, 2002 רגיל
מרץ 28, 2002 יל
כח ניסן ה תשסב עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך