Delan Levskiy

Delan Levskiy

Delan Levskiy

כתבות

Family tree


Delan Levskiy

(יולי 11, 1934יולי 11, 1934 רגיל
יוני 28, 1934 יל
כח תמוז ה תרצד עברי
- 20062006 רגיל
2005 יל
ה תשסו עברי
)


(about 1910about 1910 רגיל
about 1909 יל
about ה תרע עברי
- )


(אוקטובר 15, 1913אוקטובר 15, 1913 רגיל
אוקטובר 2, 1913 יל
יד תשרי ה תרעד עברי
, Kremenchug - מרץ 17, 1980מרץ 17, 1980 רגיל
מרץ 4, 1980 יל
כט אדר ה תשמ עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך