Nesis Gennady

כתבות

Family tree


Nesis Gennady

(Zelenogorsk - )


(ספטמבר 9, 1922ספטמבר 9, 1922 רגיל
אוגוסט 27, 1922 יל
טז אלול ה תרפב עברי
- Stavropol)


(ינואר 7, 1920ינואר 7, 1920 רגיל
דצמבר 25, 1919 יל
טז טבת ה תרפ עברי
, סנקט פטרבורג - אפריל 27, 1993אפריל 27, 1993 רגיל
אפריל 14, 1993 יל
ו אייר ה תשנג עברי
, סנקט פטרבורג)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך