Avraam Vilner

Avraam Vilner

Avraam Vilner

כתבות

Family tree


Avraam Vilner

(17651765 רגיל
1764 יל
ה תקכה עברי
, Vilno - 18081808 רגיל
1807 יל
ה תקסח עברי
, Vilno)


(17201720 רגיל
1719 יל
ה תפ עברי
, Selec, Brestskoe Voevodstvo - 17971797 רגיל
1796 יל
ה תקנז עברי
, Vilno)


(17241724 רגיל
1723 יל
ה תפד עברי
, Kejdany - 17821782 רגיל
1781 יל
ה תקמב עברי
, Vilno)


(17731773 רגיל
1772 יל
ה תקלג עברי
- )


(17791779 רגיל
1778 יל
ה תקלט עברי
, Vilno - 18491849 רגיל
1848 יל
ה תרט עברי
, סלונים)


(about 1782about 1782 רגיל
about 1781 יל
about ה תקמב עברי
- )


(17831783 רגיל
1782 יל
ה תקמג עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך