נדב

נדב

נדב
  • הערות
    Умер раньше своего отца, не оставив детей.
  • מקור מידע
    Хроники 1, 24

כתבות

Family tree


נדב

( - before ב תצ עבריbefore 1271 לשם רגיל
before 1271 לשם יל
before ב תצ עברי
)


(1395 לסן1395 לסן רגיל
1395 לסן יל
ב שסו עברי
- about 1272 לסןabout 1272 לסן רגיל
about 1272 לסן יל
about ב תפט עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך