Zyama Greenstein

Zyama Greenstein

כתבות

Family tree


Zyama Greenstein

(יוני 13, 1923יוני 13, 1923 רגיל
מאי 31, 1923 יל
כט סיוון ה תרפג עברי
, הומל - דצמבר 31, 1992דצמבר 31, 1992 רגיל
דצמבר 18, 1992 יל
ז טבת ה תשנג עברי
, נוף הגליל)


(19001900 רגיל
1899 יל
ה תרס עברי
, וישקוב - ינואר 13, 1954ינואר 13, 1954 רגיל
דצמבר 31, 1953 יל
ט שבט ה תשיד עברי
, Karaganda)


(19001900 רגיל
1899 יל
ה תרס עברי
- ינואר 13, 1973ינואר 13, 1973 רגיל
דצמבר 31, 1972 יל
י שבט ה תשלג עברי
)


(אוקטובר 13, 1928אוקטובר 13, 1928 רגיל
ספטמבר 30, 1928 יל
כט תשרי ה תרפט עברי
, מוסקבה - )


(נובמבר 13, 1955נובמבר 13, 1955 רגיל
אוקטובר 31, 1955 יל
כח חשוון ה תשטז עברי
- )


(מאי 15, 1960מאי 15, 1960 רגיל
מאי 2, 1960 יל
יח אייר ה תשכ עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש משה Gruenstein. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך