הנס אלברט איינשטיין

הנס אלברט איינשטיין

כתבות

Family tree


הנס אלברט איינשטיין

(מאי 14, 1904מאי 14, 1904 רגיל
מאי 1, 1904 יל
כט אייר ה תרסד עברי
, Berne - יולי 26, 1973יולי 26, 1973 רגיל
יולי 13, 1973 יל
כו תמוז ה תשלג עברי
, Vuds Houl)


(מרץ 14, 1879מרץ 14, 1879 רגיל
מרץ 2, 1879 יל
יט אדר ה תרלט עברי
, Ulm - אפריל 18, 1955אפריל 18, 1955 רגיל
אפריל 5, 1955 יל
כו ניסן ה תשטו עברי
, Princeton)


(דצמבר 19, 1875דצמבר 19, 1875 רגיל
דצמבר 7, 1875 יל
כא כסלו ה תרלו עברי
, Titel - אוגוסט 4, 1948אוגוסט 4, 1948 רגיל
יולי 22, 1948 יל
כח תמוז ה תשח עברי
, ציריך)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך