Yakov Shapiro

Yakov Shapiro

Yakov Shapiro

כתבות

Family tree


Yakov Shapiro

(דצמבר 7, 1914דצמבר 7, 1914 רגיל
נובמבר 24, 1914 יל
יט כסלו ה תרעה עברי
- יולי 4, 2013יולי 4, 2013 רגיל
יוני 21, 2013 יל
כו תמוז ה תשעג עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך