Tauba

Tauba

Tauba

כתבות

Family tree


Tauba

(17681768 רגיל
1767 יל
ה תקכח עברי
, Vilno - 18121812 רגיל
1811 יל
ה תקעב עברי
, Dubrovnо)


(17201720 רגיל
1719 יל
ה תפ עברי
, Selec, Brestskoe Voevodstvo - 17971797 רגיל
1796 יל
ה תקנז עברי
, Vilno)


(17241724 רגיל
1723 יל
ה תפד עברי
, Kejdany - 17821782 רגיל
1781 יל
ה תקמב עברי
, Vilno)


(17871787 רגיל
1786 יל
ה תקמז עברי
, Dubrovnо - )


(17901790 רגיל
1789 יל
ה תקנ עברי
, Dubrovnо - )


(17971797 רגיל
1796 יל
ה תקנז עברי
, Dubrovnо - 18371837 רגיל
1836 יל
ה תקצז עברי
, צפת)


(18121812 רגיל
1811 יל
ה תקעב עברי
, Dubrovnо - 18771877 רגיל
1876 יל
ה תרלז עברי
, סידני)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך