Matvej Bejlin

Matvej Bejlin

Matvej Bejlin

כתבות

Family tree


Matvej Bejlin

(19071907 רגיל
1906 יל
ה תרסז עברי
- 19431943 רגיל
1942 יל
ה תשג עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Aleksandr Zaslavskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך