Irina Vaks

Irina Vaks

Irina Vaks
  • הערות
    место рождения:СССР, Москва

כתבות

Family tree


Irina Vaks

(19631963 רגיל
1962 יל
ה תשכג עברי
- )


(19241924 רגיל
1923 יל
ה תרפד עברי
- 19971997 רגיל
1996 יל
ה תשנז עברי
)


(19331933 רגיל
1932 יל
ה תרצג עברי
- )


(19621962 רגיל
1961 יל
ה תשכב עברי
- )


(19901990 רגיל
1989 יל
ה תשנ עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Mihail Kanengiser. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך