Israel Ber Dov ביאליק

Israel Ber Dov ביאליק

Israel Ber Dov ביאליק

כתבות

Family tree


Israel Ber Dov ביאליק

(ינואר 1, 1877ינואר 1, 1877 רגיל
דצמבר 20, 1876 יל
טז טבת ה תרלז עברי
- ספטמבר 8, 1960ספטמבר 8, 1960 רגיל
אוגוסט 26, 1960 יל
טז אלול ה תשכ עברי
)


(18281828 רגיל
1827 יל
ה תקפח עברי
- אוגוסט 22, 1880אוגוסט 22, 1880 רגיל
אוגוסט 10, 1880 יל
טו אלול ה תרמ עברי
)


(ינואר 1, 1884ינואר 1, 1884 רגיל
דצמבר 20, 1883 יל
ג טבת ה תרמד עברי
- אפריל 1, 1964אפריל 1, 1964 רגיל
מרץ 19, 1964 יל
יט ניסן ה תשכד עברי
)


(יוני 1, 1910יוני 1, 1910 רגיל
מאי 19, 1910 יל
כג אייר ה תרע עברי
- מרץ 6, 1992מרץ 6, 1992 רגיל
פברואר 22, 1992 יל
א אדר_ב׳ ה תשנב עברי
)


(אוגוסט 1, 1911אוגוסט 1, 1911 רגיל
יולי 19, 1911 יל
ז אב ה תרעא עברי
- אוגוסט 1, 1972אוגוסט 1, 1972 רגיל
יולי 19, 1972 יל
כא אב ה תשלב עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך