יבגניה

יבגניה

יבגניה

כתבות

Family tree


יבגניה

(אוגוסט, 1907אוגוסט, 1907 רגיל
יולי, 1907 יל
אב ה תרסז עברי
, רוסיה - מאי 9, 2003מאי 9, 2003 רגיל
אפריל 26, 2003 יל
ז אייר ה תשסג עברי
)


(about 1882about 1882 רגיל
about 1881 יל
about ה תרמב עברי
- about 1954about 1954 רגיל
about 1953 יל
about ה תשיד עברי
, Chikago)


(about 1884about 1884 רגיל
about 1883 יל
about ה תרמד עברי
- 19321932 רגיל
1931 יל
ה תרצב עברי
)


(about 1700about 1700 רגיל
about 1699 יל
about ה תס עברי
- )


(אוגוסט 28, 1904אוגוסט 28, 1904 רגיל
אוגוסט 15, 1904 יל
יז אלול ה תרסד עברי
, רוסיה - נובמבר 17, 1974נובמבר 17, 1974 רגיל
נובמבר 4, 1974 יל
ג כסלו ה תשלה עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך