Yakov Ilinec

Yakov Ilinec

Yakov Ilinec

כתבות

Family tree


Yakov Ilinec

(19291929 רגיל
1928 יל
ה תרפט עברי
- 20092009 רגיל
2008 יל
ה תשסט עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יפים מורדוכוביץ'. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך