ליברמן אסתר רבקה

ליברמן אסתר רבקה

כתבות

Family tree


ליברמן אסתר רבקה

( - כח תמוז ה תרסו עברייולי 21, 1906 רגיל
יולי 8, 1906 יל
כח תמוז ה תרסו עברי
, פינסק-קרלין)


(Lemeshevichi - 19161916 רגיל
1915 יל
ה תרעו עברי
, Kazan)


(Lemeshevichi - )


(18841884 רגיל
1883 יל
ה תרמד עברי
, Mikashevichi - Sarniki)


(18911891 רגיל
1890 יל
ה תרנא עברי
, Lemeshevichi - New York)


(18991899 רגיל
1898 יל
ה תרנט עברי
, Lemeshevichi - 19501950 רגיל
1949 יל
ה תשי עברי
, Havana)


(19021902 רגיל
1901 יל
ה תרסב עברי
, Lemeshevichi - 19731973 רגיל
1972 יל
ה תשלג עברי
, Kazan)


(19961996 רגיל
1995 יל
ה תשנו עברי
, Lemeshevichi - America)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Hana Kogan. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך