Mark Kagan

Mark Kagan

כתבות

Family tree


Mark Kagan

(מאי 12, 1995מאי 12, 1995 רגיל
אפריל 29, 1995 יל
יב אייר ה תשנה עברי
, מינסק - )


(אוקטובר 31, 1959אוקטובר 31, 1959 רגיל
אוקטובר 18, 1959 יל
כט תשרי ה תשכ עברי
, מינסק - )


(פברואר 21, 1961פברואר 21, 1961 רגיל
פברואר 8, 1961 יל
ה אדר ה תשכא עברי
, Voroncha, Belarus - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך