ולדימיר

ולדימיר

ולדימיר

כתבות

Family tree


ולדימיר

(נובמבר 8, 1946נובמבר 8, 1946 רגיל
אוקטובר 26, 1946 יל
יד חשוון ה תשז עברי
- )


(אפריל 25, 1889אפריל 25, 1889 רגיל
אפריל 13, 1889 יל
כד ניסן ה תרמט עברי
, ברסט - 19621962 רגיל
1961 יל
ה תשכב עברי
, מוסקבה)


(דצמבר 24, 1971דצמבר 24, 1971 רגיל
דצמבר 11, 1971 יל
ו טבת ה תשלב עברי
- )


(מאי 27, 1984מאי 27, 1984 רגיל
מאי 14, 1984 יל
כה אייר ה תשמד עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש סגור. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך