Katerina Fookson

Katerina Fookson

כתבות

Family tree


Katerina Fookson

(19691969 רגיל
1968 יל
ה תשכט עברי
, סנקט פטרבורג - )


(19411941 רגיל
1940 יל
ה תשא עברי
, סנקט פטרבורג - )


(19461946 רגיל
1945 יל
ה תשו עברי
, סנקט פטרבורג - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך