Margaret

כתבות

Family tree


Margaret

(יוני 7, 1908יוני 7, 1908 רגיל
מאי 25, 1908 יל
ח סיוון ה תרסח עברי
- פברואר 15, 2001פברואר 15, 2001 רגיל
פברואר 2, 2001 יל
כב שבט ה תשסא עברי
, Bruklin, Massachusets)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך