Marina Vysotsky

Marina Vysotsky

Marina Vysotsky

כתבות

Family tree


Marina Vysotsky

(יוני 7, 1964יוני 7, 1964 רגיל
מאי 25, 1964 יל
כז סיוון ה תשכד עברי
, מינסק - )


(מאי 31, 1958מאי 31, 1958 רגיל
מאי 18, 1958 יל
יב סיוון ה תשיח עברי
, מינסק - )


(ספטמבר 30, 1986ספטמבר 30, 1986 רגיל
ספטמבר 17, 1986 יל
כו אלול ה תשמו עברי
, מינסק - )


(ספטמבר 17, 1996ספטמבר 17, 1996 רגיל
ספטמבר 4, 1996 יל
ד תשרי ה תשנז עברי
, מינסק - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Natalʹya Novitskaya. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך