Spoon

Spoon

Spoon

כתבות

Family tree


Spoon

(יולי 3, 1991יולי 3, 1991 רגיל
יוני 20, 1991 יל
כא תמוז ה תשנא עברי
, חיפה - )


(נובמבר 18, 1958נובמבר 18, 1958 רגיל
נובמבר 5, 1958 יל
ו כסלו ה תשיט עברי
- )


(נובמבר 16, 1960נובמבר 16, 1960 רגיל
נובמבר 3, 1960 יל
כו חשוון ה תשכא עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Anastasiya Odinets. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך