Inna

Inna

Inna

כתבות

Family tree


Inna

(יוני 17, 1967יוני 17, 1967 רגיל
יוני 4, 1967 יל
ט סיוון ה תשכז עברי
- )


(אוגוסט 28, 1938אוגוסט 28, 1938 רגיל
אוגוסט 15, 1938 יל
א אלול ה תרצח עברי
- )


(ספטמבר 23, 1945ספטמבר 23, 1945 רגיל
ספטמבר 10, 1945 יל
טז תשרי ה תשו עברי
- )


(דצמבר 28, 1966דצמבר 28, 1966 רגיל
דצמבר 15, 1966 יל
טו טבת ה תשכז עברי
, Kainsk - )


(יוני 22, 1995יוני 22, 1995 רגיל
יוני 9, 1995 יל
כד סיוון ה תשנה עברי
, Samara - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש סגור. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך