Thierry Van Zuylen van Nyevelt van de Haar

Thierry Van Zuylen van Nyevelt van de Haar

כתבות

Family tree


Thierry Van Zuylen van Nyevelt van de Haar

(אוגוסט 6, 1932אוגוסט 6, 1932 רגיל
יולי 24, 1932 יל
ד אב ה תרצב עברי
, פריז - ינואר 2, 2011ינואר 2, 2011 רגיל
דצמבר 20, 2010 יל
כו טבת ה תשעא עברי
, London)


(18901890 רגיל
1889 יל
ה תרנ עברי
- 19601960 רגיל
1959 יל
ה תשכ עברי
)


(19071907 רגיל
1906 יל
ה תרסז עברי
- 19961996 רגיל
1995 יל
ה תשנו עברי
)


(19331933 רגיל
1932 יל
ה תרצג עברי
- 20102010 רגיל
2009 יל
ה תשע עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך