נינה קפלן

נינה קפלן

נינה קפלן
  • הערות
    После ареста родителей был отправлена в детдом.
  • מקור מידע
    И. Шихеева-Гайстер. Семейная хроника времён культа личности.

כתבות

Family tree


נינה קפלן

(19231923 רגיל
1922 יל
ה תרפג עברי
- 19691969 רגיל
1968 יל
ה תשכט עברי
)


(18981898 רגיל
1897 יל
ה תרנח עברי
- 19381938 רגיל
1937 יל
ה תרצח עברי
)


(ינואר 1, 1925ינואר 1, 1925 רגיל
דצמבר 19, 1924 יל
ה טבת ה תרפה עברי
, Yaroslavl - ספטמבר 3, 1996ספטמבר 3, 1996 רגיל
אוגוסט 21, 1996 יל
יט אלול ה תשנו עברי
, Repino)


(יוני 16, 1956יוני 16, 1956 רגיל
יוני 3, 1956 יל
ז תמוז ה תשטז עברי
, Yaroslavl - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך