אננה גולוב

אננה גולוב

אננה גולוב

כתבות

Family tree


אננה גולוב

(יולי 25, 1929יולי 25, 1929 רגיל
יולי 12, 1929 יל
יז תמוז ה תרפט עברי
- מאי 25, 1988מאי 25, 1988 רגיל
מאי 12, 1988 יל
ט סיוון ה תשמח עברי
)


(19071907 רגיל
1906 יל
ה תרסז עברי
- 19471947 רגיל
1946 יל
ה תשז עברי
)


(about 1910about 1910 רגיל
about 1909 יל
about ה תרע עברי
- )


(19001900 רגיל
1899 יל
ה תרס עברי
- דצמבר 7, 1974דצמבר 7, 1974 רגיל
נובמבר 24, 1974 יל
כג כסלו ה תשלה עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך