Sofya Sara Mandelshtam (Bluvshtejn)

Sofya Sara Mandelshtam (Bluvshtejn)

Sofya Sara Mandelshtam (Bluvshtejn)
  • הערות
    Ури Мильштейн пишет, что София Мандельштам была младше Исера-Лейба на двадцать лет.
  • מקור מידע
    Ури Мильштейн, Энциклопедия первопроходцев Израиля

כתבות

Family tree


Sofya Sara Mandelshtam (Bluvshtejn)

(about 1853about 1853 רגיל
about 1852 יל
about ה תריג עברי
- 19061906 רגיל
1905 יל
ה תרסו עברי
)


(18111811 רגיל
1810 יל
ה תקעא עברי
, Novo-Zhagory - 19051905 רגיל
1904 יל
ה תרסה עברי
, Poltava)


(18331833 רגיל
1832 יל
ה תקצג עברי
, Poltava - 19231923 רגיל
1922 יל
ה תרפג עברי
, תל אביב)


(18881888 רגיל
1887 יל
ה תרמח עברי
, Saratov - 19741974 רגיל
1973 יל
ה תשלד עברי
, תל אביב)


(ספטמבר 20, 1890ספטמבר 20, 1890 רגיל
ספטמבר 8, 1890 יל
ו תשרי ה תרנא עברי
, Saratov - אפריל 16, 1931אפריל 16, 1931 רגיל
אפריל 3, 1931 יל
כט ניסן ה תרצא עברי
, תל אביב)


(Saratov - תל אביב)


(Saratov - 19401940 רגיל
1939 יל
ה תש עברי
, בני-ברק)


(18921892 רגיל
1891 יל
ה תרנב עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש פייגה Galitski. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך