Isaac Kilfin

Isaac Kilfin

כתבות

Family tree


Isaac Kilfin

(19091909 רגיל
1908 יל
ה תרסט עברי
, Negoreloye - 19771977 רגיל
1976 יל
ה תשלז עברי
, סנקט פטרבורג)


(18861886 רגיל
1885 יל
ה תרמו עברי
, Negoreloye - 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
, Negoreloye)


(18861886 רגיל
1885 יל
ה תרמו עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)


(19111911 רגיל
1910 יל
ה תרעא עברי
, סנקט פטרבורג - 19881988 רגיל
1987 יל
ה תשמח עברי
)


(19401940 רגיל
1939 יל
ה תש עברי
- )


(19461946 רגיל
1945 יל
ה תשו עברי
, סנקט פטרבורג - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך