השושלת

מקור שם המשפחה

זקן השושלת

Prapradedushka Rozanov
(after 1860 - )

איותי שם המשפחה

היסטוריה

Происхождение фамилии Розанов

Многочисленное еврейское население Европы не имело устойчивых родовых именований до самого конца XVIII века. Традиционно евреи, как и другие народы Ближнего и Среднего Востока, пользовались лишь отчествами, присоединяя их словами «бен» – «сын» или «бат» – «дочь»....

   המשך ...

Discussion

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך