Еврейская Энциклопедия Брокгауза-Ефрона

ברוך שפינוזה

(נובמבר 24, 1632נובמבר 24, 1632 רגיל
נובמבר 14, 1632 יל
יא כסלו ה שצג עברי
, Amsterdam - פברואר 21, 1677פברואר 21, 1677 רגיל
פברואר 11, 1677 יל
יט אדר ה תלז עברי
, Gaaga)

שמואל בן מאיר רשב"ם

(10851085 רגיל
1085 יל
ד תתמה עברי
, Ramerupt - 11741174 רגיל
1174 יל
ד תתקלד עברי
, Ramerupt)

שמואל דוד לוצאטו

(18001800 רגיל
1799 יל
ה תקס עברי
, Trieste - 18651865 רגיל
1864 יל
ה תרכה עברי
, Padua)

רבי עקיבא בן יוסף

(4948 רגיל
49 יל
ג תתט עברי
- 131130 רגיל
131 יל
ג תתצא עברי
)

רבי מאיר

(109108 רגיל
109 יל
ג תתסט עברי
- 164163 רגיל
164 יל
ג תתקכד עברי
)

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך