Григорий Айзенштат - Биография

- Период жизни (годы): 24.11.1939 -10.10.2010

- Место жительства: Конотоп

- Профессия: учитель английского и немецкого языков, редактор газеты "ЛЭБН"

- Интересы:

- Цитаты:

- Краткая история:מחבר המאמר: איליה איזנשטט
המאמר מזכיר את האנשים הבאים: הרש

המידע הזה מתפרסם לפי רישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו (GFDL)
אתה צריך להכנס למערכת על מנת לערוך את המאמר

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך