חיים

חיים

חיים

כתבות

Family tree


חיים

( - 19171917 רגיל
1916 יל
ה תרעז עברי
, סנקט פטרבורג)


(18671867 רגיל
1866 יל
ה תרכז עברי
- 19471947 רגיל
1946 יל
ה תשז עברי
, London)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך