Ferenc WEILER

Ferenc WEILER

Ferenc WEILER

כתבות

Family tree


Ferenc WEILER

(מאי 31, 1901מאי 31, 1901 רגיל
מאי 18, 1901 יל
יג סיוון ה תרסא עברי
- נובמבר 26, 1942נובמבר 26, 1942 רגיל
נובמבר 13, 1942 יל
יז כסלו ה תשג עברי
)


(אפריל 3, 1905אפריל 3, 1905 רגיל
מרץ 21, 1905 יל
כז אדר_ב׳ ה תרסה עברי
, Budapest - מאי 1, 1991מאי 1, 1991 רגיל
אפריל 18, 1991 יל
יז אייר ה תשנא עברי
, France,Paris,)


(מאי 20, 1930מאי 20, 1930 רגיל
מאי 7, 1930 יל
כב אייר ה תרצ עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק איתן. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך