Aleksandra Bazazashvili

Aleksandra Bazazashvili

Aleksandra Bazazashvili
  • הערות
    место рождения:tbilisi

כתבות

Family tree


Aleksandra Bazazashvili

(19241924 רגיל
1923 יל
ה תרפד עברי
- )


(19201920 רגיל
1919 יל
ה תרפ עברי
- )


(19481948 רגיל
1947 יל
ה תשח עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Lizi Bazeli. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך