אהרון

אהרון

אהרון

כתבות

Family tree


אהרון

(18831883 רגיל
1882 יל
ה תרמג עברי
- 19411941 רגיל
1940 יל
ה תשא עברי
)


(before 1858before 1858 רגיל
before 1857 יל
before ה תריח עברי
- )


(19101910 רגיל
1909 יל
ה תרע עברי
- 19691969 רגיל
1968 יל
ה תשכט עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש BeataFershtman. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך