Anatoly Andreyevich Usov

Anatoly Andreyevich Usov

Anatoly Andreyevich Usov

כתבות

Family tree


Anatoly Andreyevich Usov

(ספטמבר 24, 1939ספטמבר 24, 1939 רגיל
ספטמבר 11, 1939 יל
יא תשרי ה תש עברי
, Belarus - )


(אפריל 6, 1938אפריל 6, 1938 רגיל
מרץ 24, 1938 יל
ה ניסן ה תרצח עברי
- יולי 13, 2013יולי 13, 2013 רגיל
יוני 30, 2013 יל
ו אב ה תשעג עברי
)


(מרץ 25, 1960מרץ 25, 1960 רגיל
מרץ 12, 1960 יל
כו אדר ה תשכ עברי
- )


(יולי 26, 1966יולי 26, 1966 רגיל
יולי 13, 1966 יל
ט אב ה תשכו עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Mikhail Pipkin. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך