Mark (Mordehaj) Rojzenvasser

Mark (Mordehaj) Rojzenvasser

Mark (Mordehaj) Rojzenvasser

כתבות

Family tree


Mark (Mordehaj) Rojzenvasser

(19221922 רגיל
1921 יל
ה תרפב עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Aleksandr Zaslavskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך