Olga Arkader

Olga Arkader

Olga Arkader
  • הערות
    место рождения:Россия

כתבות

Family tree


Olga Arkader

(19531953 רגיל
1952 יל
ה תשיג עברי
- )


(19211921 רגיל
1920 יל
ה תרפא עברי
- )


(19201920 רגיל
1919 יל
ה תרפ עברי
- )


(19501950 רגיל
1949 יל
ה תשי עברי
- )


(19841984 רגיל
1983 יל
ה תשמד עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Alena Kudlyanskaya. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך