Ramiro Braun

כתבות

Family tree


Ramiro Braun

(19401940 רגיל
1939 יל
ה תש עברי
- אוקטובר 9, 2003אוקטובר 9, 2003 רגיל
ספטמבר 26, 2003 יל
יג תשרי ה תשסד עברי
, Washington, D.c.)


(יולי 17, 1929יולי 17, 1929 רגיל
יולי 4, 1929 יל
ט תמוז ה תרפט עברי
, פריז - דצמבר 8, 2005דצמבר 8, 2005 רגיל
נובמבר 25, 2005 יל
ז כסלו ה תשסו עברי
, Washington, D.c.)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך