Ashkenazi, Solomon ben-Natan

Ashkenazi, Solomon ben-Natan

Ashkenazi, Solomon ben-Natan
 • תחום העיסוק
  מקצועות חופשיים
  Socio-intellectual activity –

  This type of activity includes following professions:

  • teacher,
  • lawyer,
  • doctor,
  • journalist, etc.
 • תגיות
  יהודי, יהודים מפורסמים,
 • הערות
  Про него говорили, что он был посредником между Венецианским байло в Константинополе и Оттманским визирем в переговорах, которые прекратили войну 1570-1573 гг. между Венецией и Оттоманской империей. Также о поспособствовал тому, чтобы венецианское правительство предоставило специальные гарантии его другу Тедескому еврею Аврааму сыну Мозеса Луццато, детям Авраама их семьям, чтобы они могли торговать как "обычные граждане" и платить только обычные налоги. Он был придворный врач польского короля Сигизмунда II и турецкий дипломат, род. около 1520 г., ум. в 1602 г. Потомок немецкой семьи, осевшей в Удине, он в ранней юности прибыл в Краков, как кажется, в свите жены Сигизмунда, и благодаря своим знаниям занял место главного королевского врача. Позже он вернулся в Константинополь, где, находясь в штабе великого визиря Магомета Соколли, дававшего ему важные поручения, выдвинулся в качестве дипломата. Во время войны Турции с Венецией из-за Кипра (1570) А. принимал участие в предварительных переговорах о мире. Турция имела очень сильное влияние на избрание польского короля в 1572 г. Α., фактически заведовавший в то время внешней политикой Турции, решил вопрос в пользу Генриха Анжуйского и склонил на его сторону великого визиря. Когда Генрих сделался королем Польши, А. написал ему: "Я оказал Вашему Величеству очень важную услугу, содействовав Вашему избранию. Все, что было сделано для этого, было выполнено мной". Отчасти благодаря влиянию А. был отменен декрет 19 июля 1573 г. об изгнании евреев из Венеции. В 1576 г. А. был назначен чрезвычайным послом в Венецию с полномочием заключить мир. Но республика не хотела принять еврея, и только ввиду настояний великого визиря А. был наконец признан Венецией и принят в торжественной аудиенции; он подписал выгодный для Турции мирный договор. — A. оставил трех сыновей: Натана, Самуила и Обадию. Жена А. обладала некоторыми сведениями по медицине; после смерти мужа она была призвана к султану Мохаммеду III, заболевшему оспой. Сын Α., Натан, приехал из Константинополя в Венецию в 1605 г. и был с почетом встречен дожем Гримани. — Ср.: Charrière, Négociations de la France dans le Levant, vol. III, passim, изд. автора; Alberi, Relazioni degli ambassiatori veneti, vol. XVI, Флоренция, 1863; Joseph ha-Kohen, Emek ha-Bachah, изд. Letteris'a, Kpaков, 1895, стр. 167; Zunz, Ir ha-Zedek (смешивает A. с Соломоном из Калагорры, стр. 68 и сл.); Grätz. Gesch. der Juden, IX, passim; M. Levy, Don Joseph Nasi etc., Бреславль, 1859, 8. (Статья H. Rosenthal'я, в J. E., II, 201). 
 • מקור מידע
  http://www.jewishencyclopedia.com/articles/1993-ashkenazi-solomon-ben-nathan, также он упоминается в книге “The Mediterranean and the Jews” (Editors: Elliott Horowitz and Moises Orfali) на стр.239

Family tree


Ashkenazi, Solomon ben-Natan

(15201520 רגיל
1520 יל
ה רפ עברי
, Udine - )


(about 1380about 1380 רגיל
about 1380 יל
about ה קמ עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Kirill Vaserman. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך