עדלה

כתבות

Family tree


עדלה

(יולי 22, 1858יולי 22, 1858 רגיל
יולי 10, 1858 יל
יא אב ה תריח עברי
, Kalvarija - 19351935 רגיל
1934 יל
ה תרצה עברי
, לודז)


(18941894 רגיל
1893 יל
ה תרנד עברי
, לודז - 19531953 רגיל
1952 יל
ה תשיג עברי
, זקופנה)


(18991899 רגיל
1898 יל
ה תרנט עברי
, לודז - 19871987 רגיל
1986 יל
ה תשמז עברי
, ורשה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Andrey Fisher. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך