אננה

כתבות

Family tree


אננה

(19091909 רגיל
1908 יל
ה תרסט עברי
- 19771977 רגיל
1976 יל
ה תשלז עברי
)


(מאי 15, 1937מאי 15, 1937 רגיל
מאי 2, 1937 יל
ה סיוון ה תרצז עברי
, פרגה - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך